Rektorský den

nadpis Rektorsky den
Volejbal
Pořadatel: KTV MFF UK
Organizátor: Mgr. Dagmar Nadějová
Kontakt: daada.nadejova@gmail.com, tel. 272 082 402
Místo: Sportovní areál MFF UK Albertov
Účastníci: studenti a zaměstnanci UK, na hřišti musí být neustále nejméně 2 ženy
Herní řád: hraje se podle Pravidel volejbalu a soutěžního řádu ČVS, v případě časové tísně si pořadatel vyhrazuje právo utkání zkrátit
Herní systém: bude stanoven podle počtu přihlášených družstev
Přihlášení a prezentace: 8.00 - 8.15 na místě
Zahájení: 8.30
Upozornění: každé družstvo si zajistí hrací míč

ilustrační foto

Hodnocení

Volejbalového turnaje 4+2 na kurtech MFF na Albertově se zúčastnilo 20 družstev – cca 120 studentů UK. Zastoupení fakult - MFF 8 družstev, FTVS 4,, z PřF 2, 3.LF 2, 1. LF 1, 2. LF 1 , Ped.f. 1 a 1 tým studentů Erasmus.

Celý den panovalo krásné slunečné počasí, které přispělo k jinak velmi příjemné atmosféře na kurtech. Vítězem se stalo družstvo FTVS „Láčkovci, na 2. místě skončilo také družstvo z FTVS „Sežeňte Mikundu“ a na 3. místě skončil tým Vatrů z MFF.

Turnaj řídilo 6 kvalifikovaných rozhodčích a trval od 8,30 do 17 h. Všichni zúčastnění byli velmi spokojeni.

Fotografie zde.

Mgr. Dagmar Nadějová, KTV MFF UK