Rektorský den

nadpis Rektorsky den
Celkové vyhodnocení RSD

Tradiční Rektorský Sportovní Den Univerzity Karlovy proběhl 14.5.2008 za ideálního sportovního počasí. Katedry a ústavy TV fakult UK připravily celkem 23 akcí nebo soutěží, kterých se zúčastnilo asi 1250 studentů. Soutěže byly zkušenými pořadateli kvalitně připraveny a i v časovém harmonogramu a návaznostech probíhaly bez potíží.

Největšímu zájmu se již tradičně těšily turnaje ve sportovních hrách, nejmasovější byl fotbal s 200 účastníky, dále volejbal se 120, florbal se 100 a streetball s 80 hráči. Je škoda, že si větší počet studentů nenašel cestu do loděnice v Chuchli, kde pro ně byla připravena opravdu atraktivní akce – závody dračích lodí.

Většina soutěží se odehrála ve Sportovním centru UK v Hostivaři, kde byly díky péči technického personálu na sportování připraveny opravdu kvalitní podmínky. K dobré náladě rovněž přispěl i stánek s občerstvením zajištěný péčí Kolejí a menz a odpočinková zóna s možností si vyzkoušet lakros, petanque a kroket.

Všechny pořadatele i soutěžící potěšila návštěva rektora UK prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., který stihnul ve svém určitě nabitém programu navštívit loděnici v Podolí s programem pro zdravotně postižené, závody dračích lodí Chuchli a Sportovní centrum UK v Hostivaři.