Rektorský den

nadpis Rektorsky den
Cyklistika
Pořadatel: ÚTV 2. a 3. LF UK
Organizátor: PhDr. Věra Svobodová, CSc
Místo: Sportovní centrum UK - tenisový kurt č. 10
Účastníci: studenti, zaměstnanci UK a přátelé
Přihlášky: do 13.5.2008 na e-mail vera.svobodova@lf3.cuni.cz nebo tel. 272 082 504
Zahájení: 9.30 (předpokládaný návrat do 14.00)
Trasa: převážně v terénu, po červené tur. zn. směr Psáry, délka tratě cca 30-40 km
Výzbroj, výstroj: horské kolo, vhodný oděv, helma!, pití

ilustrační foto

Hodnocení

Cyklistické vyjížďky se zúčastnilo 10 studentů z 5 fakult (MFF, PřF, FTVS, 2LF, 3LF).

Start 9.30, návrat 15.15, délka trasy 60 km – SCUK – Průhonice (návštěva parku) – hotel René – Nová Hospoda – Štiřín ( návštěva parku) – a zpět, kromě 4 km vše v terénu.

Studentům bylo hrazeno občerstvení a za umístění v závodu do vrchu odměna drobnými cyklopotřebami.

Studenti, kteří se zúčastnili, byli velmi nadšeni.

Dr Věra Svobodová