Rektorský den

nadpis Rektorsky den
Softbal
Pořadatel: KTV PřF UK
Organizátor: PaedDr. Karel Kubalík
Kontakt: kubalik@natur.cuni.cz, tel: 272 082 306
Místo: Sportovní centrum UK Hostivař - softbalové hřiště
Účastníci: devítičlenná družstva studentů a zaměstnanců UK
Herní řád: podle pravidel softbalu
Herní systém: bude stanoven podle počtu přihlášených družstev
Přihlášení: do 9.00 na místě

ilustrační foto