Rektorský den

nadpis Rektorsky den
Aerobik
Pořadatel: ÚTV 2. a 3. LF
Kontakt: i.vladykova@seznam.cz
Organizátor: PaedDr. Ivana Vladyková
Místo: Sportovní centrum UK
Účastníci: studenti a zaměstnanci UK
Program sál A1:
9.00 - 10.00 Pilates - Doc. PhDr. Eva Blahušová, CSc (MFF)
10.00 - 11.00 Power Yoga - Adéla Kmochová (1. LF)
11.00 - 12.00 Dance Step - PaedDr. Hana Fryšová (FF)
Program sál A2:
9.00 - 10.00 Step + Body - PaedDr. Ivana Vladyková (2. LF)
10.00 - 11.00 Aerobik - Mgr. Zuzana Kociánová (1. LF)
11.00 - 11.50 Flexibar + Strečink - PaedDr. Ivana Vladyková (2. LF)
Program hala:
12.00 - 13.00 Zumba - Mgr. Leona Trejbalová

ilustrační foto