Rektorský den

nadpis Rektorsky den
Vážení sportovní kolegové,

v úvodním slově posledního dopisu jsem Vám přál mnoho dobrých pocitů a jsem si jist, že mé přání se mírou vrchovatou naplnilo. Proto mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na tomto sportovním dni podíleli, ať již zaměstnancům Sportovního centra UK, pracovníkům rektorátu UK, správci webových stránek, organizátorům asistentům Ústavu TV 2. a 3. lékařské fakulty, pořadatelům jednotlivých sportů, ale hlavně Vám, kteří jste se aktivně zúčastnili.

Rektorský sportovní den se uskutečnil 18.5. 2011, v programu bylo nabídnuto 23 druhů sportu a při účasti 1431 studentů jsem si všiml i několika zaměstnanců UK. Našeho sportovního dne se sice nezúčastnil pan rektor, byl toho času v zahraničí, ale mohli jsme postřehnout pana kvestora i pana prorektora Šobra. Pan prorektor Šobr, sám jako aktivní tenista, s námi prošel celý areál Sportovního centra UK a byl nadšen množstvím s entuziasmem sportujících studentů. Jeho věta: „je to škoda, že to tak není každý den“ mě inspirovala ke konstatování. To by zde musela být převážná většina děkanů, proděkanů, vedoucích ústavů a kateder, kteří by svou účastí dali studentům najevo svůj pozitivní postoj k pohybovým aktivitám. Na tuto skutečnost by pak mohlo navázat uvolnění prostoru v rozvrzích fakult pro aktivní pohyb svých studentů. Pak už by byl jenom krůček ke splnění přání pana prorektora, ale hlavně k myšlence kalokagathie a ta by studentům naší univerzity velmi slušela.

První krok už byl naznačen, nezávisle na nás, a to našimi poslanci úvahou o rozšíření výuky tělesné výchovy na základních školách o jednu hodinu týdně. Bohužel kdyby tento, ne vše spasitelný trend, pokračoval, k nám na univerzitu dojde až za desetiletí.

Zatím buďme spokojeni s našim Rektorským sportovním dnem, který byl krásný, slunečný a nám všem zúčastněným udělal velkou radost.

A v roce 2012 se s vámi, a nejen s vámi, těší jistě na shledanou organizátor Rektorského sportovního dne 2012 - Katedra tělesné výchovy právnické fakulty UK.

S pozdravem

PaedDr. Bohumil Hněvkovský, vedoucí Ústavu tělesné výchovy 2. a 3. lékařské fakulty

Vážení sportovní přátelé,

tradiční sportovní svátek celé naší univerzity se uskuteční 18. 5. 2011.

Garantem letošního Rektorského sportovního dne je Ústav tělesné výchovy 2. a 3. lékařské fakulty. Jak už z názvu našeho ústavu je patrné, zařadili jsme do programu aktivity se zdravotními aspekty. Přidali jsme populární Nordic walking, jehož lekce budou koncipovány jako úvodní seznámení s problematikou chůze s holemi. Myslíme si, že tato disciplína je velmi vhodná zvláště pro zaměstnance. Jako druhou disciplínu se zdravotními hledisky, zařazujeme Slack line, která vám umožní nejen „veselé“ zážitky, ale i ukáže jaká je vaše rovnováha.

Celková nabídka pokrývá široké spektrum sportovních aktivit, které byly oproti loňskému programu ještě rozšířeny o in line a squash.

Letos poprvé také zveme naše kolegy z univerzity 3. věku. V programu aerobiku naleznete Pilates a Power jogu, které vám doporučujeme. Ale i Nordic walking je činnost, kterou můžete ve vašem soukromém životě použít.

Z programu Rektorského sportovního dne je patrné, že nejde jenom o vítězství v individuálních a kolektivních sportech, ale i o možnosti zacvičit si a nebo zasportovat pouze pro dobrý pocit.

Přeji tudíž všem sportujícím, ale i organizátorům, pořadatelům, rozhodčím, prostě všem kteří se na našem sportovním svátku podílejí, co nejvíce těchto dobrých pocitů.

PaedDr. Bohumil Hněvkovský, vedoucí Ústavu tělesné výchovy 2. a 3. lékařské fakulty

ilustrační foto