Rektorský den

nadpis Rektorsky den

Ceny věnovala CUKRÁRNIČKA NA PĚŠINĚ.

sponzor

Vážení sportovní přátelé,

Rektorský sportovní den UK v roce 2010 je nejenom již tradiční možností k aktivnímu pohybu pro celou akademickou obec, ale je i určitým připomenutím 100-leté existence tělesné výchovy a sportu na českých vysokých školách. Od roku 1910 kdy začal při pražské Univerzitě Karlově vyvíjet svou činnost tělovýchovný ústav, se mnohé změnilo. Změnily se nejenom samotné vysoké školy, změnila se i funkce a poslání tělesné výchovy a sportu na těchto školách. Rektorský sportovní den je dokladem toho, že tělesná výchova a sport má na vysoké škole stále své místo a že je o aktivní pohyb mezi studenty stále zájem. Rektorský sportovní den je zasvěcen pohybu a hlavně radosti z pohybu.

Věříme, že letošní nabídka tělovýchovných a sportovních aktivit uspokojí každého. Je připravena řada sportovních soutěží jak pro spontánně vytvořená studentská družstva, tak pro jednotlivce. Na své si přijdou zájemci o atletiku, aerobik, basketbal, florbal, fotbal, volejbal, plavání, tenis, ale i o cyklistiku, orientační běh, kanoistiku, rafting, lezení na umělé stěně atd. Výběr je velmi pestrý. Premiéru bude mít golf a tzv. "Zumba", což je něco jako taneční forma aerobiku na latinsko-americké rytmy. Tradičně jsou zařazeny i pohybové aktivity pro tělesné postižené.

Vedle sportovních soutěží je organizována i řada pohybových aktivit, kam si mohou přijít zájemci jen tak zacvičit, nebo jak se říká protáhnout si tělo.

Rektorský sportovní den, který se letos koná ve středu 12.5. je akcí pro všechny studenty a každý si tam jistě najde tu svou disciplinu.

Přeji účastníkům Rektorského sportovního dne 2010 za tým organizátorů hodně sportovních zážitků a hodně radosti z pohybu !

PaedDr. Martin Hrubý, vedoucí katedry tělesné výchovy FF UK

ilustrační foto