Rektorský den

nadpis Rektorsky den
Vážení sportovní přátelé,

jako každým rokem se ke konci letního semestru koná pod záštitou rektora UK Rektorský sportovní den, který je příležitostí k setkání studentů a vyučujících pražských fakult UK nejen na sportovním poli. V den konání RSD je na UK zrušena výuka, takže studenti mohou celý den využít ke sportování v soutěžích pestré palety sportů tak, jak je nabízejí jednotliví organizátoři – katedry a ústavy TV na fakultách UK. V minulých letech se RSD těšil vždy velké pozornosti studentů, aktivně se ho zúčastnilo vždy kolem 1600 studentů a doufáme, že tradice masové účasti zůstane zachována i pro letošní rok.

Kromě soutěží ve sportovních hrách (fotbal, volejbal, basketbal, softbal, florbal, tenis, stolní tenis) se velkému zájmu zejména studentek vždy těší cvičení s hudbou letos organizované v podobě aerobiku a aquaaerobiku, pro příznivce sportů a pobytu v přírodě bude organizována cyklistická vyjížďka, kanoistický sjezd Sázavy, velmi oblíbený noční orientační běh smíšených dvojic a přírodní víceboj.

Pro studenty se zdravotním postižením bude tradičně připraven program v podolské loděnici Regata (kanoistika, cyklistika, vyjížďka na motorových člunech, stolní tenis a posilovna, jachting, posezení u táboráku).

Většina sportovních soutěží se bude konat ve Sportovním centru UK v Hostivaři, atletické soutěže na FTVS ve Vokovicích, volejbal ve sportovním areálu MFF na Albertově a závody v orientačním běhu v areálu Milíčovského lesa.

Zveme Vás srdečně k účasti v soutěžích RSD, který se bude konat ve středu 13. května 2009.

Za ÚTV UK 1.LF – pořadatele letošního ročníku
PaedDr. Jana Doležalová, přednostka ústavu

ilustrační foto